fbpx
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Same, same, but different

Bloggers opgelet! Schrijf je weleens een stukje over? Copy + paste en dan net even een beetje aanpassen? Ja? Dan is het recente vonnis van Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden over auteursrecht op websites en flyers voor jou relevant!

Auteursrecht op websites en flyers

Op 31 juli jl. wees de rechter vonnis in de zaak tussen 2 verfverkopers. Heel kort gezegd, kregen de 2 partijen in deze zaak ruzie. De eiser heeft toen zijn website offline gehaald en is zijn verf op een andere website gaan verkopen. Daarna heeft hij al zijn oude klanten een mailtje gestuurd met de strekking “joe, jullie kunnen mijn verf nu hiero kopen”. Dat vonden de gedaagden in deze zaak natuurlijk niet chill, dus hebben zij die klanten ook weer een berichtje gestuurd met de strekking “ja, maar je kan de verf ook gewoon bij óns kopen”. Alsof 2 ouders aan het vechten zijn om de aandacht van een kind. Het enige verschil? Een kind kost geld en klanten leveren geld op. J/K.

Anyway, de eiser vond dat weer niet chill en stelde zich op het standpunt dat de gedaagden hiermee onrechtmatig hebben gehandeld en dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht van de eiser, omdat de website en flyers die gedaagden gebruikten om de verf aan te prijzen, teveel leken op de teksten van eiser.

Bescherming auteursrecht

Voordat de rechter tot een oordeel komt, wordt in rechtsoverweging 4.2 eerst het auteursrechtelijk kader geschetst:

De voorzieningenrechter stelt in dit verband voorop dat voor auteursrechtelijke bescherming is vereist dat het werk een eigen intellectuele schepping is van de auteur (HvJ EG 16 juli 2009, ECLI:EU:C:2009:465, Infopaq). De vorm mag niet ontleend zijn aan een ander werk en moet het resultaat zijn van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes en daarmee een voortbrengsel van de menselijke geest (HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153). Het werkbegrip van de Auteurswet vindt zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect (HR 16 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8940). Daarnaast vindt het werkbegrip zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijke karakter enkel bepaald wordt door reeds bekende stijlelementen (HR 28 juni 1946, NJ 1946, 712). Beslissend is de situatie op het moment waarop het werk voor het eerst openbaar is gemaakt (HR 16 april 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2889).

Mocht je de uitspraken willen lezen die tussen haakjes staat; selecteer de tekst en klik op ‘zoeken bij Google’. De website van De Rechtspraak heeft al die uitspraken online staan. Maar het bovenstaande geeft goed weer wanneer er sprake is van auteursrechtelijke bescherming.

Toets auteursrecht

Nadat de rechter heeft aangegeven wat de regels zijn, worden die regels in rechtsoverweging 4.5 toegepast op de sterk lijkende flyers en (teksten op de) website van gedaagden:

De voorzieningenrechter constateert dat de teksten op de flyer van [handelsnaam 2] grotendeels identiek zijn aan de teksten op de flyer van [naam eiser] en ook de opmaak van beide flyers grotendeels identiek is. De gelijkenis is zo groot dat voldoende aannemelijk is geworden dat de flyer […] is ontleend aan de eerder verspreide flyer van [naam eiser] . Deze flyer maakt derhalve inbreuk op het auteursrecht van [naam eiser] op de opmaak en teksten van zijn flyer.

En verder in rechtsoverweging 4.6:

Ook de teksten op de website [naam website] zijn nagenoeg identiek aan de hiervoor omschreven auteursrechtelijk beschermde teksten op de website van [naam eiser]. Nu bovendien in de codetekst van de website www.[handelsnaam 2] hyperlinks staan die verwijzen naar de website van [naam eiser] is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorshands voldoende vast komen te staan dat de website [naam website] is ontleend aan de website van [naam eiser] . Gedaagde 2 heeft ter zitting ook erkend dat [naam website] is ontleend aan de website van [naam eiser] . Dit maakt dat met de website [naam website] inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van [naam eiser] op de hiervoor bedoelde teksten van zijn website.

Tja, dat erkennen is dus niet zo handig. Was het oordeel van de rechter anders geweest als de gedaagden dat niet hadden gezegd? Misschien. Het onderstreept wel het belang van een advocaat die met je meegaat naar een zitting en ervoor zorgt dat je niet uit de bocht vliegt, je mond voorbijpraat of gewoon simpelweg niet zo heel handige dingen zegt of doet.

Een gewaarschuwd mens telt voor 22.812!

Als je de hele uitspraak nog eens wil nalezen, dan kan dat op https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:3211.

Vraag over auteursrecht?

Heb je vragen of auteursrecht over auteursrecht op websites, teksten of flyers of heb jij het vermoeden dat iemand jouw teksten heeft gekopieerd, neem dan gerust even contact op.

Dit bericht delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
WhatsApp
Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

SANDER PETIT LL.M

Contact opnemen met Sander Petit - De Dance-Advocaat
Foto: Wouter Wolfkamp (Nortoir)

RECENTE BERICHTEN

minderjarige

Contract met minderjarige artiest

Waar moet je op letten bij contracten met minderjarige artiesten?

Het komt geregeld voor dat een talent snel wordt gespot. Catch ‘em while they’re young, zeggen ze dan weleens. Platenmaatschappijen, uitgevers, managers en boekers zijn er dan soms als de kippen bij om een minderjarige artiest te tekenen. Meestal komen de ouders mee naar de besprekingen, maar soms wordt die stap overgeslagen.

Kun je dan iets tegen de rechtsgeldigheid van het contract doen? En wat als iemand in de tussentijd meerderjarig is geworden?

Lees er hier meer over!

Lees verder »
uitgever failliet

Uitgever failliet, wat nu?

Auteursrechten en faillissement van een uitgever, hoe zit dat precies?

In dit blog nemen we je een klein stukje mee in het faillissementsrecht. Het speelt daarbij een rol op welke manier een muziekwerk is gemaakt of althans, wie de maker is en in welke hoedanigheid hij/zij/hen het werk heeft gemaakt. Maar ook contracten, zoals overdrachten en licenties kunnen een rol spelen.

Lees verder »

SOCIALS