fbpx
Search
Close this search box.

specialisaties

Klik op een link voor meer informatie over een bepaald rechtsgebied. De link opent niet in een nieuw venster.
Heb je een vraag of zaak over bovenstaande specialisaties? Misschien staat het antwoord op mijn blog of tussen mijn notities op Facebook.

Lees hier meer over mijn services.

Beknopte uitleg per specialisatie:

Auteursrecht is het recht van de maker van bijvoorbeeld een muzikale compositie of de tekst van een liedje.  Hier kijken we dus naar wie de maker is, en wat een werk is.

Mediarecht betreft verschillende regelgeving met betrekking tot het gebruik en de verspreiding van verschillende soorten media. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de bescherming van intellectueel eigendom of  privacy.

Muziekrecht is een samenspel van auteursrecht en naburig recht. Het regelt een breed scala aan juridische kwesties die relevant zijn voor muzikanten, platenmaatschappijen, producenten en anderen die betrokken zijn bij de muziekindustrie. 

Naburig recht beschermt de prestaties van uitvoerend kunstenaars en fonogrammenproducenten. Denk aan toneelspelers, zangers en musici.

Merken zijn: “benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.”

De Handelsnaamwet (“HNW“) bepaalt in artikel 1 HNW dat een handelsnaam de naam is waaronder een onderneming wordt gedreven.

Domeinnaamrecht is een interessant onderdeel in de digitale wereld geworden. Een domeinnaam is een uniek adres op Internet, en als gevolg van het groeien van het internet komt er veel bij kijken. 

Plagiaat is als het overnemen van stukken, gedachten of redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor jouw eigen werk.

Vrijheid van meningsuiting is de vrijheid van burgers om (zonder voorafgaande controle door de staat) hun overtuigingen kenbaar te maken.

Onrechtmatige publicaties: Staat je naam of foto ergens op internet en wil je dit verwijderd hebben? Zorg dan dat je snel hier meer over leest op mijn website. Dan gaan we samen beoordelen of je een sterke zaak hebt en of je onrechtmatige publicaties kan voorkomen.

Privacy gaat om de bescherming van bijvoorbeeld persoonsgegevens. Dit kan zijn van het eigen lichaam en van de eigen woning, en de bescherming van familie- en gezinsleven en het recht op vertrouwelijke communicatie.

Tot slot komen we bij het goederenrecht en verbintenissenrecht.

Verbintenissenrecht is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling (zoals een onrechtmatige daad) tussen natuurlijke personen en rechtspersonen. Het recht wat deze rechtshandelingen regelt noemen we het het verbintenissenrecht.