fbpx
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Spinnin’ Records & MusicAllStars Management versus dj Martin Garrix: the Saga continued

Dat Martin Garrix het niet bij het arrest van het Gerechtshof ging laten zitten, dat lag voor de hand. De zaak heeft nu een vervolg gekregen en partijen gaan procederen bij de Hoge Raad.

Een korte recap: De dj wilde van de overeenkomsten met Spinnin’ en MAS af. De dj bracht daarvoor in stelling dat er sprake zou zijn geweest van dwaling, toerekenbare tekortkomingen (lees: wanprestatie) en ontbinding van de overeenkomst. Het Gerechtshof ging daar niet in mee.

Verder vond Garrix juridische ammunitie in het zogenaamde “auteurscontractenrecht” en de bepalingen en uitleg over wie als “fonogrammenproducent” kan worden aangemerkt. Dat is van belang omdat je dan onder meer de Sena-centjes kan opstrijken. Daar was Spinnin’ het natuurlijk weer niet mee eens. Opvallend detail is dat het Hof niet goed wist wat ze nou met producers van EDM aanmoesten. MAS bracht op haar beurt naar voren dat zij nog recht heeft op een managementvergoeding en wilde kunnen berekenen hoeveel dat is. Garrix zou daarvoor zijn boekhouding moeten openleggen en dat zat de dj dan weer niet heel erg op te wachten. Je kan daarom met recht zeggen (no pun intended): the Saga continued.

Is Martin Garrix de mastereigenaar?

Één van de hamvragen uit dit dossier is: Wie kan als “producent van fonogrammen” in de zin van artikel 1 sub d van de Wet op de naburige rechten (“WNR“) worden aangemerkt?

Ik ben er normaal niet zo’n fan van om met wetsartikelen te strooien, maar om deze zaak (en de muziekindustrie) volledig te begrijpen, zijn de volgende begrippen uit de wet van belang:

opnemen: geluiden, beelden of een combinatie daarvan voor de eerste maal vastleggen op enig voorwerp dat geschikt is om deze te reproduceren of openbaar te maken;

fonogram: iedere opname van uitsluitend geluiden van een uitvoering of andere geluiden;

producent van fonogrammen: de natuurlijke of rechtspersoon die een fonogram voor de eerste maal vervaardigt of doet vervaardigen;

uitvoering: de activiteit van de uitvoerend kunstenaar als zodanig;

Artikel 1 sub d WNR

Kijk nog een keer goed naar de begrippen en probeer de zinnen te ontleden:

  • Eerste keer vastleggen (= opnemen)
  • Voorwerp dat geschikt is om te reproduceren (= kopieën maken) of openbaar te maken (= te laten horen): master
  • Geluid

Een soort first come, first serve dus.

Conclusie van de Advocaat-Generaal

In het vonnis van de rechtbank en het arrest van het Hof is bepaald dat Martin Garrix fonogrammenproducent is. Partijen zijn nu “in cassatie” gegaan, wat wil zeggen dat zij de zaak hebben voorgelegd aan de hoogste rechtsinstantie in Nederland, de Hoge Raad. Voordat de zaak daar voorkomt, schrijf de “advocaat-generaal” een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad. De “A-G” werkt dus niet voor Garrix, Spinnin’ of MAS. De A-G heeft bij het schrijven van zijn advies hulp van een heel team van wetenschappelijke medewerkers. Het advies heet een “conclusie”.

Uit de conclusie van de A-G blijkt onder meer het volgende:

Fonogrammenproducent in de Garrix-zaak

“Daarmee is nog niet de vraag beantwoord wie in deze context nu heeft te gelden als fonogrammenproducent. Dat zal bij de zojuist geschetste gang van zaken normaal gesproken de deejay zijn.

Het feit dat de platenmaatschappij het finale bestand goedkeurt, daar vervolgens een exploitabele versie van maakt en die uitbrengt acht ik onvoldoende om haar als de fonogrammenproducent te kwalificeren omdat die (op zichzelf essentiële) werkzaamheden vanuit het oogpunt van creatieve en financiële investering niet opwegen tegen al hetgeen de deejay heeft gedaan om de track tot stand te brengen.

Zeker indien de deejay (i) het initiatief heeft genomen voor een bepaalde track, (ii) de opnames zelf maakt en (iii) de financiële risico’s draagt (de kosten de productie, die alleen bij succes door royalty’s worden terugverdiend), moet het er in beginsel voor worden gehouden dat de door hem aangeleverde eindversie van een track de ‘eerste vastlegging’ daarvan is en dat hij (of zij, er zijn ook succesvolle vrouwelijke deejays) zich fonogrammenproducent mag noemen. Ik zeg voorzichtigheidshalve ‘in beginsel’ omdat het antwoord op de hier gestelde vraag afhangt van de feitelijke gang van zaken in het concrete geval.”

Overweging 4.254

Verder schrijft de A-G:

“Op basis van deze feitelijke gang van zaken, die overeenstemt met wat ik hiervoor ten algemene heb beschreven (deels onder verwijzing naar Spoor/Verkade/Visser), is het oordeel van het hof dat [eiser] als fonogrammenproducent kan worden aangemerkt omdat hij de eerste vastlegging van zijn nummers verzorgde, het initiatief daarvoor nam en daarvoor verantwoordelijk was, niet onjuist of onbegrijpelijk.

Rov. 7.83 lees ik aldus dat het hof heeft geoordeeld dat de door Spinnin uitgebrachte versie niet zodanig door Spinnin was bewerkt, oftewel dat het klankbeeld niet zodanig was gewijzigd, dat gesproken kan worden van een (nieuwe en dus) eerste vastlegging door Spinnin. Voor zover het middel betoogt dat het oordeel van het hof blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting omdat Spinnin een nieuwe, bewerkte versie van een track maakte, kunnen Spinnin c.s. daar niet in worden gevolgd.”

Overweging 4.266

Vernietiging wegens dwaling van overeenkomsten met platenmaatschappij en manager

Over de dwaling en vernietiging schrijft de A-G:

“Op basis van het geschetste partijdebat is niet onbegrijpelijk dat het hof tot het oordeel is gekomen dat [eiser] op genoemde punten niet in dwaling verkeerde. Het hof heeft vastgesteld (rov. 4.11) dat de door [betrokkene 3] geraadpleegde juriste van Universal hem erop heeft gewezen dat “[eiser] […] dan in feite de fonogrammenproducent [is] en niet Spinning, en hij […] dus ook recht [heeft] op dat deel van Sena”. Daaruit volgt dat [betrokkene 3] (en daarmee [eiser] ) vóór het aangaan van de overeenkomsten hiermee bekend waren en [eiser] toen dus niet in dwaling verkeerde. Daar komt bij dat mijns inziens in redelijkheid niet van [betrokkene 1] kon worden verwacht dat deze aan [eiser] zou uitleggen dat hij fonogrammenproducent was, omdat daarover discussie kan bestaan, zoals wij hierna onder IV zullen zien.”

Overweging 4.64

Advies

Het is nog niet zeker dat de Hoge Raad de conclusie van de advocaat-generaal gaat volgen. Maar vaak gebeurt dit wel. Ook hier weer; the Saga continues en ik zal jullie uiteraard op de hoogte houden over deze enorm belangrijke zaak voor de muziekindustrie.

De hele conclusie van de A-G kun je lezen op de website van de Rechtspraak.

Uitspraken van de rechters over de ruzie tussen Martin Garrix en zijn voormalige label en management

De uitspraak van de rechtbank waarin het fonogrammenrecht (masterrecht) uitvoerig aan bod komt, lees je hier. Het vervolg op die zaak staat hier uitgelegd. Wil je een deep dive in het arrest van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, dan kun je hier kijken.

Alles over masterrechten

Wil je meer weten over masterrechten? Lees dan dit artikel dat ik samen met Simon Kroon heb geschreven, nadat Simon op dit onderwerp is afgestudeerd. Mijn uitgebreide analyse (mét tips) over de eerdere rechtszaken tussen Martin Garrix, Spinnin’ Records en MusicAllStars Management, staat hier.

Weten wat de zaak tussen Garrix, Spinnin’ en MAS voor jou betekent?

Heb je na het lezen van mijn blogs nog vragen naar aanleiding van deze zaak en wil je bijvoorbeeld weten wat de conclusie van de advocaat-generaal van de Hoge Raad voor jou betekent? Neem gerust contact om de mogelijkheden te bespreken.

[contact-form-7 id=”3796″ title=”Contactformulier”]
https://soundcloud.com/martingarrix/martin-garrix-animals-original

 

Dit bericht delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
WhatsApp
Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

SANDER PETIT LL.M

Contact opnemen met Sander Petit - De Dance-Advocaat
Foto: Wouter Wolfkamp (Nortoir)

RECENTE BERICHTEN

minderjarige

Contract met minderjarige artiest

Waar moet je op letten bij contracten met minderjarige artiesten?

Het komt geregeld voor dat een talent snel wordt gespot. Catch ‘em while they’re young, zeggen ze dan weleens. Platenmaatschappijen, uitgevers, managers en boekers zijn er dan soms als de kippen bij om een minderjarige artiest te tekenen. Meestal komen de ouders mee naar de besprekingen, maar soms wordt die stap overgeslagen.

Kun je dan iets tegen de rechtsgeldigheid van het contract doen? En wat als iemand in de tussentijd meerderjarig is geworden?

Lees er hier meer over!

Lees verder »
uitgever failliet

Uitgever failliet, wat nu?

Auteursrechten en faillissement van een uitgever, hoe zit dat precies?

In dit blog nemen we je een klein stukje mee in het faillissementsrecht. Het speelt daarbij een rol op welke manier een muziekwerk is gemaakt of althans, wie de maker is en in welke hoedanigheid hij/zij/hen het werk heeft gemaakt. Maar ook contracten, zoals overdrachten en licenties kunnen een rol spelen.

Lees verder »

SOCIALS