fbpx
Search
Close this search box.

Hardkort geding: ruzie in frenchcoreland

Een tijdje geleden is het vonnis gepubliceerd in de zaak van hardcore legende Dr. Peacock (“de artiest”) tegen evenementenbureau, distributeur van muziek en merchandise en artworkmaker Hardtunes cs (“het label”). In dit kort geding (ook wel een procedure bij de voorzieningenrechter genoemd) kwam het tot een gelijkspel. De zaak gaf wel een aantal duidelijke richtlijnen voor wat betreft duidelijkheid in contracten, dossieropbouw, de plicht om op tijd en duidelijk te klagen als je het ergens niet mee eens bent en het kunnen onderbouwen van je klachten. Daarnaast wordt kort besproken wat wel en wat niet kan in een kort geding en welke regels en uitgangspunten er gelden bij de beoordeling van een zaak.

Exclusief artiestencontract

De artiest en het label werkten al sinds 2013 samen op basis van losse titelovereenkomsten. Dat wil zeggen dat ze per track besloten onder welke voorwaarden het label de track zou uitbrengen. 2 jaar later hebben partijen wel een deal voor langere tijd gesloten; een exclusief artiestencontract voor 5 jaar. De overeenkomst had een opzegtermijn van 2 maanden, in de zin dat de overeenkomst 2 maanden voor het einde van de 5-jaarstermijn moest worden opgezegd en dat het contract anders met 1 jaar zou worden verlengd.

Titelexclusiviteit

In het artiestencontract stond een titelexclusiviteit opgenomen van 10 jaar. Zo’n bepaling houdt in dat de artiest een bepaalde titel gedurende een bepaalde tijd niet opnieuw mag opnemen. Deze regeling dient ter bescherming van de investering en inspanningen van het label. Als er immers gewoon een nieuwe opname van een titel mag worden gemaakt, dan wordt het label dat de eerste versie exploiteert, gewoon buiten spel gezet.

Overdracht van rechten aan derden

Verder is van belang dat het label haar rechten en plichten (zomaar) mag overdragen aan derden. Dit is een vrij gebruikelijke bepaling in muziekcontracten, maar je kunt je afvragen of dat altijd handig is.

Het recht, maar niet de plicht…

Het label had tot slot de rechten, maar niet de plichten om de muziek van de artiest te exploiteren. Het contract was naar mijn mening nogal vaag op dit punt. Het kan beter zijn om de exploitatie nader in te kleden en precies af te spreken wie wat moet doen.

Label Worx

De feitelijke digitale exploitatie vond plaats via Label Worx. Het was dus Label Worx die de muziek van de artiest en namens het label uploadde en beheerde bij onder andere Spotify, iTunes en Deezer.

Geschil over contract en uitvoering

Vervolgens ontstaat er een ruzie tussen partijen waarbij de artiest stelt dat het label tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen op grond van het artiestencontract. Daar steggelen partijen (via hun advocaten) dan even over. Omdat dat gesteggel blijkbaar niet tot een oplossing, maar juist tot een verdere escalatie heeft geleid, is uiteindelijk een kort geding aangespannen.

Wat is een kort geding?

Een kort geding wordt op www.rechtspraak.nl als volgt omschreven:

In een spoedprocedure (kort geding) vraagt u de kantonrechter om een snelle (voorlopige) beslissing. Dit doet u in een spoedeisende zaak. Bijvoorbeeld als u betaling wilt van achterstallig loon. De rechter geeft in een spoedprocedure nooit een definitief oordeel. Daarom kan hij bijvoorbeeld geen overeenkomsten ontbinden of vernietigen. Het is bij de kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Bron: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Civiel-recht/Kantonrechter/Procedures/Paginas/Kort-geding.aspx

Eis van de artiest

In de rechtszaak gaat het de artiest om het bevel van de rechter dat het label moet stoppen met de exploitatie van zijn muziek en zijn rechten.

Tegen-eis van het label

In de zogenaamde ‘eis in reconventie’ ofwel een tegen-eis wil het label dat de artiest wordt veroordeeld om opgave te doen van alle exploitatie-inkomsten die de artiest zelf heeft ontvangen nadat hij de overeenkomst met het label heeft ontbonden (dit gebeurde tijdens de correspondentie tussen de advocaten).

Oordeel van de kort geding-rechter

De rechter oordeelt als volgt en begint met het op de vingers tikken van het label voor wat betreft het opstellen en versturen van royalty statements en de feitelijke uitbetaling daarvan. Dat is toch wel echt een kerntaak van het label. Het label voerde als excuus aan dat er een nieuw royaltysysteem werd gebruikt en dat de artiest daarom geduld moest hebben. Ik heb dit excuus eerlijk gezegd wel vaker gehoord, maar begrijp nog steeds niet zo goed waarom een artiest hieronder zou moeten ‘lijden’.

Acceptatie van de situatie

De artiest gaat echter niet helemaal vrij uit omdat hij volgens de rechter het excuus te lang zou hebben aanvaard. Het is dus erg belangrijk om als je het ergens niet mee eens bent of een partij voldoet niet aan zijn of haar verplichtingen, om dit zo snel mogelijk te bespreken. Als die bespreking nergens toe leidt, dan moet je dus kordaat optreden en een zogenaamde ‘ingebrekestelling’ sturen. Dit is een officiële aanmaning tot verbetering van de situatie. Gebruik dus ook echt die term om er geen onduidelijkheid over te laten bestaan en geef de andere partij een redelijke termijn of het gebrek te herstellen.

Eigenschappen kort geding

Het soort procedure dat in deze zaak een rol speelt, is dus dat ‘kort geding’. Daarbij is het volgende van groot belang:

De kortgedingrechter kan besluiten de gevraagde veroordeling te weigeren als naar zijn oordeel de beoordeling van de zaak te moeilijk is en hij van oordeel is dat een bodemprocedure noodzakelijk is. De uitspraak in het kort geding is weliswaar bindend, maar kan soms in een bodemprocedure weer ongedaan worden gemaakt. Is er op grond van het kort geding schadevergoeding betaald en blijkt deze tijdens gewone procedure toch niet verschuldigd te zijn, dan zal deze weer moeten worden terugbetaald.

Bij een kort geding kan de rechter meteen na afloop uitspraak doen. Een termijn van ėėn of twee weken is echter gebruikelijk (bij een bodemprocedure is dit vier weken). Beroep in een zaak over een bedrag van meer dan € 1750,- voor de kantonrechter en in andere zaken voor de rechtbank kan worden ingesteld bij het gerechtshof binnen vier weken na dagtekening van het vonnis.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kort_geding

Voorlopig oordeel in kort geding

De rechter stelt nog wel even aan de kaak dat de vorderingen van de artiest nogal vergaand zijn en stelt dat het vonnis slechts een voorlopig oordeel is. Dat voorlopige oordeel is van belang, want de rechter zegt vervolgens onder meer dat:

  • De artiest zijn vordering onvoldoende heeft onderbouwd met relevante stukken;
  • Het verweer van het label niet voldoende is weerlegd;
  • De artiest niet genoeg heeft aangetoond dat het label een onbetrouwbare partij is;
  • De artiest niet genoeg heeft aangetoond dat het label de overeenkomst niet (genoeg) is nagekomen;
  • Het niet duidelijk is geworden waarom het label de overeenkomst verkeerde heeft geïnterpreteerd;
  • Niet is komen vast te staan dat partijen afspraken hebben gemaakt over de exploitatie van tracks bij andere labels;
  • Niet is komen vast te staan dat de statements en voorschotbetalingen niet klopten.

“Subjectieve vermoedens”

De artiest zou zich volgens de rechter te veel hebben laten leiden door “subjectieve vermoedens” en dus niet op harde feiten of bewijs. Dit onderstreept het volgen van de juiste stappen en het opbouwen van een dossier. Soms moet je daar gewoon zakelijk in zijn. Zakelijk zijn, houdt wat mij betreft in dit kader ook in: hard op de inhoud, zacht op de man / vrouw. Je relatie hoeft er niet onder te lijden, maar je moet wel opkomen voor je rechten. Werkt dat niet, dan moet je daarna gevoelens, feiten en meningen wel goed van elkaar kunnen scheiden, want zoals je in de zaak tussen de artiest en het label ziet, is dat iets waar een rechter heel erg op let.

Reikwijdte kort geding niet geschikt

De rechter komt dan ook tot de conclusie dat in deze kortgedingprocedure niet kan vastgesteld wie er nou gelijk heeft. Daarvoor zal dus een eventuele bodemprocedure moeten worden gestart. De artiest krijgt dus ongelijk en moet opdraaien voor de procedurekosten van het label.

Afwijzing reconventionele vordering

Het label krijgt echter ook nul op rekest voor wat betreft haar ‘reconventionele vorderingen’ ofwel wat zij van de artiest vorderde. Ook daar gold dat het label niet voldoende kon onderbouwen wat zij eiste en dat het kort geding tevens niet de plek was om dat op die manier te doen. Het label wordt hierin dus veroordeeld tot betaling van de juridische kosten van de artiest.

Gelijkspel

Het is dus een gelijkspel geworden, waarmee beide partijen niet heel veel zijn opgeschoten, al heeft de rechter wel een aantal ‘pointers’ gegeven voor een mogelijk vervolg.

Belang van duidelijke afspraken

Het belang van duidelijke contracten, feiten versus meningen en gevoelens en dossieropbouw worden in deze zaak duidelijk onderstreept.

Ik was een tijd geleden bij een Music Pitch over publishing waar een van de aanwezige publishers zei dat al die uitgewerkte contracten maar een teken waren van wantrouwen.

De zaak die ik hier bespreek, laat juist zien dat het heel erg belangrijk is om goed en duidelijk op te schrijven wat je van elkaar verwacht. Het belangrijkste is daarbij dat je samen kijkt naar wat ieder nodig heeft, wat gewenst is in de samenwerking en dat je duidelijk omschrijft wanneer daaraan is voldaan. Vervolgens kan dat contract wat mij betreft de la in en moeten jullie allebei aan de slag. Het contract kan de la weer uit op het moment dat het vertrouwen in elkaar waarmee je de samenwerking bent begonnen, even is weggezakt. Dat gebeurt nou eenmaal weleens en daar is ook niets mis mee, maar dan heb je wel de spelregels a.k.a. het contract om op terug te vallen. Natuurlijk draait het om vertrouwen, maar ook om duidelijke afspraken en de invulling daarvan. Doe je dat niet, dan komen de consequenties voor je eigen rekening en risico.

Hulp nodig bij contract of kort geding?

Ik help je graag bij het maken van duidelijke afspraken, omdat ik geloof dat duidelijke afspraken, problemen kunnen voorkomen. Als die problemen worden voorkomen, dan kunnen jullie je allebei focussen op waar je goed in bent: muziek tot een succes maken.

Vul gerust onderstaand formulier even in als je wil weten wat ik precies voor je kan betekenen of check eerst mijn services, blog of contactgegevens.

Dit bericht delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
WhatsApp
Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

SANDER PETIT LL.M

Contact opnemen met Sander Petit - De Dance-Advocaat
Foto: Wouter Wolfkamp (Nortoir)

RECENTE BERICHTEN

SOCIALS