fbpx
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wanbetaling van facturen door opdrachtgevers

Wat moet je als artiest of boekingskantoor nou doen als een club of promotor te laat of niet volledig betaalt? Over zo’n geval van wanbetaling deed het Gerechtshof Amsterdam uitspraak in tussen inderdaad; een discotheek en bemiddelaars voor artiesten. Ondanks dat de zaak in 2014 speelde, is de inhoud ervan nog steeds relevant.

Wanbetaling: aan de (wan)orde van de dag

Helaas gebeurt het nog steeds regelmatig; wanbetaling. Zo ook in de zaak tussen Platinum Agency B.V. (het boekingskantoor) en Kastelijns Horeca Beheer B.V. (de uitbater van de discotheek Oscars Event Centre).

De feiten

Het verhaal is als volgt. Partijen doen als sinds 2009 zaken met elkaar. De discotheek vraagt aan het boekingskantoor of de hardstyle dj Noisecontrollers bij haar komt draaien op een evenement. Die aanvraag wordt door het boekingskantoor bevestigd tegen een artiestenfee van € 3.000 en een boekingsfee van € 450 (beiden exclusief btw).

Boekingsovereenkomst

De overeenkomst komt uiteindelijk tot stand met de ondertekening van een boekingsovereenkomst. In de boekingsovereenkomst staat opgenomen dat de discotheek de factuur van het boekingskantoor uiterlijk 4 weken voor het evenement moet hebben voldaan. Als er niet op tijd of niet geheel is betaald, dan verkeert de discotheek zogenaamd “in verzuim”, zonder dat daarvoor nog een “ingebrekestelling” nodig is.

Juridische achtergrond

Even als achtergrond bij dit verhaal: verzuim van de schuldenaar treedt normaal pas in nadat de schuldeiser hem in gebreke heeft gesteld. Voor een ingebrekestelling gelden vier vereisten. Het moet gaan om een aanmaning, waarin wordt aangegeven dat de schuldenaar binnen een duidelijke termijn alsnog zijn verplichtingen moet nakomen. Die termijn moet daarnaast redelijk zijn. Tot slot moet duidelijk worden weergegeven wat precies van de schuldenaar wordt gevorderd en waar die vordering op is gebaseerd. Hierop geldt een aantal uitzonderingen, waarvan er twee zijn opgenomen in artikel 6:82 lid 2 en artikel 6:83 sub c BW.

Verzuim vereist bij wanbetaling

Die status van ‘verzuim’ heb je nodig om de overeenkomst te kunnen ontbinden. Als je niet de juiste stappen hebt genomen en je ontbindt de overeenkomst toch, dan moet je meestal een schadevergoeding betalen. Je (te) snelle handelen backfired dan als het ware en daarom moet je hier héél goed mee opletten a.k.a. tot 10 tellen en mij bellen, ;-).

Uitzonderingen

De uitzonderingen op de hoofdregel bestaan er kort gezegd uit dat in het geval dat uit de houding van de schuldenaar blijkt dat aanmaning en een termijnstelling geen zin hebben. Denk hierbij aan gevallen waarin de schuldenaar stelt pas veel later tot nakoming verplicht te zijn, aansprakelijkheid ontkent of op mededelingen van de schuldeiser in het geheel niet meer reageert. Als daarvan sprake is, dan kan de schuldeiser voor de ingebrekestelling volstaan met de schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat de schuldenaar voor het niet-nakomen aansprakelijk wordt gesteld.

Artikel 6:83 sub c BW gaat nog een stap verder en bepaalt dat verzuim zonder ingebrekestelling intreedt, wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze zal tekortschieten. In dat geval hoeft de schuldeiser dus geen ingebrekestelling te sturen.

Let dus goed op: in het eerste geval moet alsnog wel een ingebrekestelling worden gestuurd. In het tweede geval hoeft dit niet meer.

Geen ingebrekestelling (meer) nodig

Maar goed, weer terug naar de zaak. Daar was dus overeengekomen dat er geen ingebrekestelling meer nodig was als niet geheel of op tijd werd betaald. Deed zo’n geval zich voor, dan mocht het boekingskantoor haar verplichtingen (tot het leveren van de artiest voor het optreden) opschorten of ontbinden. Wat er op dat moment al wel was betaald, mocht het boekingskantoor gebruiken in het kader van haar annuleringsregeling.

Vooruitziende blik

Wanneer een optreden door een opdrachtgever werd afgezegd binnen 12 weken voor het optreden, dan moest de opdrachtgever alsnog 100% van de factuur betalen. Dat is best veel! Slim voorzien, goed geregeld.

Exclusiviteitswensen

Ook in 2014 golden er allerlei exclusiviteitsregels en -wensen. Op 15 mei 2012 kwam de discotheek erachter dat Noisecontrollers 4 weken voor het optreden bij Oscars Event Centre, bij de buurman én concurrent zou optreden. Dat wilde de discotheek natuurlijk niet. Dikke pech zei het boekingskantoor toen. En, als de discotheek wilde cancellen, dan moest alsnog alles worden betaald. Dat is een zure voor de discotheek en die vraagt dat ook of de boekingsfee niet kan komen te vervallen, maar Platinum houdt haar poot stijf en zegt: contract = dokken. De discotheek probeert toch maar om te kijken of de soep wel echt superheet gegeten wordt en betaalt de artiestenfee (en dus niet de boekingsfee) aan het boekingskantoor.

Annulering wegens wanbetaling

Daarna vliegt de spreekwoordelijke stront tegen de ventilator aan en cancelt het boekingskantoor het optreden door het volgende bericht op Facebook en Twitter te plaatsen:

“Platinum Agency has cancelled the performance of Noisecontrollers at the Oscars (…) july 28. To this point the organization has been unable to comply with their end of the performance agreement.”

Kantonrechter

De zaak komt daarna voor de rechter:

Kastelijns heeft in eerste aanleg (in conventie) gevorderd om Platinum te veroordelen tot betaling van € 3.180,= aan hoofdsom, vermeerderd met € 443,= aan buitengerechtelijke kosten en rente, alsmede voor recht te verklaren dat ter zake het geannuleerde optreden geen bemiddelingsfee verschuldigd is. Platinum heeft in reconventie gevorderd, kort samengevat, dat Kastelijns wordt veroordeeld tot betaling van € 477,= (de bemiddelingsfee), vermeerderd met € 97,90 aan buitengerechtelijke kosten en rente.

De kantonrechter heeft de vordering van Platinum voor wat betreft de hoofdsom van € 3.180,= met rente toegewezen en het meer of anders gevorderde in conventie en de gehele vordering in reconventie afgewezen. Hij heeft daartoe, kort samengevat, overwogen dat Platinum gelet op de omstandigheden (de boeking van Noisecontrollers bij een concurrent, de onderhandelingen tussen partijen, de betaling van € 3.180,=, het verspreiden van negatieve publicaties over Kastelijns en de gewekte suggestie dat zonder kosten geannuleerd kon worden) in strijd met de redelijkheid en billijkheid heeft gehandeld en misbruik van bevoegdheid heeft gemaakt door de betaling van de artiestenfee aan te wenden als annuleringsvergoeding. De buitengerechtelijke kosten heeft de kantonrechter als nodeloos gemaakt afgewezen, terwijl Kastelijns geen belang had bij een verklaring voor recht. In reconventie is de vordering afgewezen omdat Platinum onrechtmatig had gehandeld.

Hoger beroep

Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering tekent het boekingskantoor hoger beroep aan. De gronden daarvoor worden “grieven” genoemd. De drie grieven van het boekingskantoor zien toe op het oordeel van de kantonrechter dat het boekingskantoor de discotheek in het kader van de wanbetaling niet zomaar aan de contractuele afspraken mocht houden.

Heel kort door de bocht, gaat het hoger beroep erom om te kijken of die overeenkomst van het boekingskantoor wel redelijk was. Dus ondanks dat deze is overeengekomen, kan dus nog een toets bij de rechter plaatsvinden. Het Hof Amsterdam is van mening dat de overeenkomst en het handelen vanuit het boekingskantoor wél redelijk was tegen de discotheek. Partijen hadden immers een overeenkomst met elkaar gesloten en er is meerdere keren gewaarschuwd voor de gevolgen van wanbetaling.

De discotheek had 3 argumenten waarom het niet redelijk zou zijn:

a. 90% van de factuur was binnen de uiteindelijk op 27 juli 2012 gestelde termijn betaald; Platinum kon redelijkerwijs weten dat Kastelijns ervan uitging dat daarmee het optreden was zeker gesteld, maar zij heeft in de middag van 27 juli 2012 niet gewaarschuwd dat dat onjuist was;

b. er werd door de annulering geen rechtens te respecteren belang gediend;

c. de annulering veroorzaakte grote schade, die niet in verhouding stond tot het beperkte bedrag dat niet betaald was.

Het Hof vond dat dit geen goede redenen waren. In rechtsoverweging 3.4 van het vonnis staat dit verder uiteengezet.

Belang van duidelijke afspraken

Zie hier het belang van een goede overeenkomst en een duidelijke follow-up als het misgaat. Het hanteren van duidelijke contracten is belangrijk voor zowel een boekingskantoor en artiest, als voor de promotor of club die een opdracht geeft voor een optreden.

Hulp nodig bij contracten of wanbetaling?

Als jij hulp nodig hebt met het opstellen van boekingscontracten of iemand komt zijn of haar afspraken daarover niet na, neem dan gerust contact met mij op.

Dit bericht delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
WhatsApp
Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

SANDER PETIT LL.M

Contact opnemen met Sander Petit - De Dance-Advocaat
Foto: Wouter Wolfkamp (Nortoir)

RECENTE BERICHTEN

minderjarige

Contract met minderjarige artiest

Waar moet je op letten bij contracten met minderjarige artiesten?

Het komt geregeld voor dat een talent snel wordt gespot. Catch ‘em while they’re young, zeggen ze dan weleens. Platenmaatschappijen, uitgevers, managers en boekers zijn er dan soms als de kippen bij om een minderjarige artiest te tekenen. Meestal komen de ouders mee naar de besprekingen, maar soms wordt die stap overgeslagen.

Kun je dan iets tegen de rechtsgeldigheid van het contract doen? En wat als iemand in de tussentijd meerderjarig is geworden?

Lees er hier meer over!

Lees verder »
uitgever failliet

Uitgever failliet, wat nu?

Auteursrechten en faillissement van een uitgever, hoe zit dat precies?

In dit blog nemen we je een klein stukje mee in het faillissementsrecht. Het speelt daarbij een rol op welke manier een muziekwerk is gemaakt of althans, wie de maker is en in welke hoedanigheid hij/zij/hen het werk heeft gemaakt. Maar ook contracten, zoals overdrachten en licenties kunnen een rol spelen.

Lees verder »

SOCIALS