fbpx
Search
Close this search box.

Belangrijke versterking van positie van rechthebbenden bij inbreuk op intellectueel eigendom

Inbreuk op intellectueel eigendom

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft een belangrijke uitspraak gedaan over de richtlijn die bepaalt hoe intellectuele eigendomsrechten gehandhaafd worden. In de zaak Stowarzyszenie “Oławska Telewizja Kablowa” tegen Stowarzyszenie Filmowców Polskich (voor het gemak hierna afgekort als “OTK/SFP”) ging het om wanneer iets nou als ‘effectieve sancties’ hebben te gelden ter verdere voorkoming van inbreuk op intellectueel eigendom.

Vergoeding van concrete schadeposten

Hiervoor was de geldende rechtspraak dat bij het bepalen van de omvang van de schadevergoedingsplicht bij een inbreuk op intellectueel eigendom nog de nadruk werd gelegd op vergoeding van concrete schadeposten, waaronder gederfde winst. Ruimte voor verdergaande straffen was er daarbij niet.

Straffende straffen

Door het OTK/SFP-arrest is die deur op een kier komen te staan. Die kier is belangrijk omdat daarmee mogelijk de rechtsbescherming toeneemt; immers, een hogere straf leidt doorgaans tot afwending van crimineel gedrag. De Nederlandse wet zou nog wel moeten worden aangepast op dit punt, maar wellicht dat er via de rechtspraak al eerder voorbeelden zullen voortvloeien waar rechthebbenden iets aan hebben. Het Hof heeft in OTK/SFP de deur op een kier gezet door het aan de lidstaten over te laten om te bepalen wat effectieve sancties zijn. R.C. Meurkens schrijft daarover in zijn artikel “Punitive damages ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten” op 29 juni 2017 in IER 2017/34:

“De Hoge Raad heeft, bijvoorbeeld in het kader van artikel 27a, lid 1, Auteurswet of artikel 6:104 BW, ruimte om te experimenteren met de omvang van de schadevergoedingsplicht in gevallen van opzettelijk, calculerend of ernstig wangedrag. Naast winstafdracht zou dan ruimte kunnen worden gecreëerd voor een extra prikkel in de vorm van punitive damages. Dit vereist verandering van zijn huidige koers, maar zeker in het intellectuele eigendomsrecht lijkt zo’n extra prikkel op zijn plaats.”

R.C. Meurkens

Ik ben erg benieuwd hoe de ‘experimenten’ op dit vlak gaan verlopen en of rechthebbenden inderdaad meer bescherming wordt geboden door de prikkel om geen inbreuk te plegen, wordt verhoogd door strengere bestraffing in te voeren. To be continued…

Inbreuk op jouw intellectueel eigendom?

Is er inbreuk gemaakt op jouw intellectueel eigendom of wil je juist jouw eigendom goed beschermen en inbreuk voorkomen? Neem gerust even contact op.

Dit bericht delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
WhatsApp
Email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

SANDER PETIT LL.M

Contact opnemen met Sander Petit - De Dance-Advocaat
Foto: Wouter Wolfkamp (Nortoir)

RECENTE BERICHTEN

SOCIALS